Nová akcia

28.09.2011 17:13

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.