.

.

Hydraulický stroj na spracovanie profilov žalúzií.
Jedná sa o hydraulický stroj na strihanie a dierovanie horného a spodného profilu
pri výrobe horizontálnych žalúzií.